เทศกาลและประเพณี
กิจกรรมและงานประเพณี

เนื่องจากคนไทยนั้นประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา จึงมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน และมีการสืบสานส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต  วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ นั้นบ้างก็คล้ายๆ กันทั่วทุกภาคของประเทศไทย บ้างก็มีเฉพาะภาค เฉพาะจังหวัด หรือเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ที่รู้จักกันทั่วโลกก็ได้แก่ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นตรงกับวันปีใหม่ไทยด้วย จึงมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นวันหยุดยาวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลนี้กับคนไทยด้วยอย่างคึกคักและครึกครื้น

                ประเพณีของไทย (Festival in Thailand) มักเกี่ยวข้องกับศาสนา อย่างช่วงเข้าพรรษาก็จะมีงานแห่เทียนพรรษา ออกพรรษามีงานตักบาตรเทโว หรืออย่างประเพณีตักบาตรดอกไม้ สารทเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า

บางประเพณีก็เกี่ยวกับความเชื่อ หรือมีที่มาจากตำนานซึ่งเล่าต่อกันมา เช่น งานบุญบั้งไฟเพื่อขอฝน  ลอยกระทงเพื่อขออภัยแม่คงคา แห่ผีตาโขนที่ได้รับอิทธิพลจากมหาเวสสันดรชาดก ลอยโคมเพื่อปล่อยความทุกข์ความโศกให้ลอยไปกับโคม

นอกจากนี้ยังมีประเพณีไทยที่มาจากวิถีชีวิตชาวบ้านในถิ่นนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ประเพณีทำขวัญข้าว ประเพณีวิ่งควาย งานแข่งเรือ

                กิจกรรมและงานประเพณีของไทย เป็นสิ่งที่สื่อถึงตัวตนของคนไทยได้เป็นอย่างดี จะพบเห็นความสนุกสนานร่าเริง ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ความนอบน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้สูงวัยกว่า ความกตัญญู เรื่องต่างๆ เหล่านี้แทรกซึมอยู่ในงานเทศกาลและประเพณีไทยเสมอ ซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดมา

เทศกาลงานประเพณีที่กำลังจะมาถึง

ชลบุรี

Pattaya International Fireworks Festival กลับมาให้ตื่นตาตื่นใจอีกครั้งในปีนี้กับงานเทศกาลพลุสุด...

กาญจนบุรี

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิ...

ภูเก็ต

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมา งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าได้รับการยกย่อง...

ภูเก็ต

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 26 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วยการว่า...

แสดงทั้งหมด ประเทศไทย

Special Tour Promotions in Thailand

No matter what time of year, you can always go out for a wonderful getaway. Find all the best deals for accommodation, air tickets, and tour packages here!

For more information click here